Amaç ve Hedefler

Sirke Üreticileri Derneği (SirkeDer) sirke üretim sektörünün etik gelişimini artırmak, sektörde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek, son tüketicilerde sirke üretim ve tüketimi konusunda farkındalık yaratmak ve sektörde mesleki gelişimi artırmak amacı ile sektördeki sirke üreticilerini bir araya getirerek Kasım 2020’de İzmir merkezli olarak kurulmuştur.

Hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Ülke genelinde tüketicilerin ve üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, piyasadaki ürünlerin mevzuatlara uygunluğunu takip etmek, aykırılık durumunda ilgili yasal kuruluşlara gerekli bildirimleri yaparak takibini yapmak.
  • Haksız rekabetle mücadele edilmesine katkıda bulunmak ve sektörün etik kurallara uygun olarak serbest rekabet koşulları altında çalışmasına katkı sağlamak.
  • Kamuoyunu, ilgili kuruluşları ve tüketicileri sirke konusunda doğru ve güvenilir kaynaklar ile bilgilendirmek.
  • Sirke sektörünün teknolojik gelişmesine, analiz yöntemlerinin ve sirke mevzuatının geliştirilmesine katkı sağlamak,
  • Sirke üreticilerinin mesleki standartlarını geliştirmeleri ve mesleki sorunlarının çözümü için katkıda bulunmak,
  • Dünyada sirke üretimi, tüketimi ve ticareti ile ilgili gelişmeleri takip etmek; bu gelişmeleri üyeleri ile paylaşmak, sirke konusunda araştırmaları özendirmek ve desteklemek.
  • Sirke ihracatında Türkiye’de üretilen sirkeyi niteliksel ve niceliksel olarak hak ettiği kategoriye taşımak SirkeDer’in önceliklerindendir. 2,3 Milyar USD olan dünya sirke ihracat pazarında, Türkiye sadece 8 Milyon $ ihracat yapmaktadır.