Yönetim

Yönetim Kurulu     
 

İsim – Soyisim 

 

Yetki 

 

Firma 

Gürhan Güven  Başkan  Fersan 
Süleyman Ferruh Güçlü  Genel Sekreter  Carl Kühne 
Sinan Sezgin Altun  Sayman  Ajinomoto İstanbul Gıda 
 

Denetim Kurulu 

   
 

İsim – Soyisim 

 

Yetki 

 

Firma 

Münire Berna Portakal  Başkan  Ajinomoto İstanbul Gıda 
Cengiz Alkut  Başkan Vekili  Fersan 
Gülnaz Akıncıer Kavuşak  Üye  Carl Kühne