Faaliyetler

SirkeDer TGDF (Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonuna) üyesidir.

Çukurova Üniversitesi ile Carbon izotop tayini analiz metodu geliştirilerek piyasadaki 97 adet ürün analiz edildi. 11 firmanın 20 adet ürününde tağşiş (sentetik asetik asit) tespit edildi. Piyasa örnekleme ve analiz çalışmaları devam ediyor.

ArgeFar ile meyve konsantreleri ve sirkelik mayşede tağşişi tespit eden Carbon izotop tayini için görüşmeler yapıldı, metotların belirlenmesi amacıyla ön çalışmalar başlatılıyor.

Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı Carbon izotop tayin cihazı temin ederek çalışmalara başladı. Bakanlık ile analiz metodunun akredite hale gelmesi için görüşmeler devam ediyor.

Nar Ekşili Sosun yönetmeliği oluşturulması için ayrıca çalışmaktadır.

Zincir marketlerle toplantılar yapılarak, sirke piyasasındaki haksız rekabet ve tüketici sağlığını riske atan bilgiler paylaşıldı. Bu doğrultuda tağşişi gerçekten tespit edebilen analiz yöntemi paylaşıldı.

Zincir marketler artık tedarikçilerinden aldıkları ürünleri carbon izotop analizine göndermektedir.