Hakkında

Sirke Üreticileri Derneği (SirkeDer)2020 yılında sürekli gelişmekte olan veirili ufaklı pek çok üreticinin olduğu sirke üretim sektöründe faaliyet gösteren firmaları aynı çatı altında toplamak üzere kurulmuştur. Sirke Üreticileri Derneği bünyesinde 4 üye firma bulunmaktadır.  

SirkeDer gıda sanayinde, sirke üretimi, sağlıklı sirke tüketimi gibi konulardaki paydaşları, konusunda uzman sektör profesyonellerini bir araya getirdiği ilk günden bu yana, sektörün sorunlarına ortak çözümler sunmak ve sirke endüstrinin gelişmesi için katkı sağlamaktadır. Genç bir yapı olmasına karşın güçlü Teknik Komitesi sayesinde sektörde gerekli regülasyon çalışmalarında hızla ilerlemektedir. 

Sektörü domine eden üretici firmaların yer aldığı SirkeDer sirkede güvenilir ürün ortaya konması için çeşitli laboratuvarlar ile iş birliği içinde çalışmalar yürüterek sirke kodeksindeki boşlukların doldurulmasını hedefler.  

SirkeDer, ‘sirke’ kavramını kamuoyuna doğru tanıtmayı, sektör içi iş birliğini geliştirmeyi, firmalar arasındaki bilgi değişimini hızlandırmayı, ilgili araştırmaları desteklemeyi ve kamuoyu ile ilgili kuruluşları sirke ve faydaları konusunda bilgilendirmeyi görev edinmiştir. 

 

Vizyon – Misyon 

 

Vizyonumuz 

Sirke üretimi ile uğraşan ve ortak sorunları bulunan üyeleri bir çatı altında toplamak, ortak sorunlara çözüm önerileri aramak; sirke üretim standartlarını geliştirmek ve bu doğrultuda mesleki gelişimi artırarak sektör koşullarının iyileşmesi ve sağlıklı beslenmeye daha fazla katkıda bulunmaktır. 

 

Misyonumuz 

 

  • Türkiye’de sirke üretiminin, tüketiminin ve ihracatının nitelik ve niceliksel olarak artırılmasına katkıda bulunmak, 
  • Türkiye’de sirke kavramını halka tanıtmak; sirke tüketici kitlesini artırmak, sirkenin kalitesini korumak, sirke sanayinin daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak, 
  • Sirke üreticilerinin mesleki standartlarını geliştirmeleri ve mesleki sorunlarının çözümü için katkıda bulunmak, 
  • Üyeleri arasındaki iletişim ve ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak, 
  • Üyeleri arasında sirke teknolojisi, analiz yöntemleri, kodeksi ve standartları ile kalitenin geliştirilmesi konularında bilgi alışverişi sağlamak, 
  • Sirke konusunda araştırmaları özendirmek ve desteklermek, yeni üretim ve saklama tekniklerini araştırmak, 
  • Dünyada sirke üretimi, tüketimi ve ticareti ile ilgili gelişmeleri takip etmek; bu gelişmeleri üyeleri ile paylaşmak, 
  • Kamuoyunu, ilgili kuruluşları ve tüketicileri sirke konusunda bilgilendirmek, 
  • Sektörün serbest rekabet koşulları altında çalışmasına katkı sağlamak; haksız rekabetle mücadele edilmesine katkıda bulunmak, ülke genelinde tüketicilerin ve üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, 
  • Gıda kodeksine ve dürüst rekabete aykırılık durumunda ilgili firmaları ve kuruluşları uyarmak, gerektiğinde uyulmasını takip etmek; gıda mevzuatına aykırı faaliyet gösteren firmaları ilgili resmi makamlara bildirmek; idari makamlara yardımcı olmaktır.